ThụyMiên 18:47 ngày 21/9/18 trong  Bảo hộ lao động Bắc Giang

Nón bảo hộ lao động giúp ít gì khi đang thi công

Và khi đó tính mạng con người trở nên mong manh khi phải tiêu thụ sử dụng những loại mũ kém chất lượng, hàng giả hàng nhái trên thị trường. Mà sử dụng mũ đó chỉ là đối phó với quy định lao động. Khi xảy ra hậu quả thì khôn lường. Vì hoạt động nơi công trường, hầm mỏ rất nguy hiểm.